Üha enam kasvab vajadus täpsete ja usaldusväärsete ilmaprognooside järele. Selleks on loodud terve hulk veebilehekülgi, sh asukohapõhiseid prognoose. Samas sellises suures valikuvõimaluses on järjest keerulisem leida usaldusväärset ja vajadustele vastavat infot, sest erinevad ilmaportaalid ja -küljed pakuvad vahel lausa
vastukäivat infot – mine võta kinni, keda või mida peaks usaldama!
Ilmainstituut OÜ eesmärgiks on pakkuda ilmaalaseid, sh erasünoptiku, teenuseid, mis võiksid vastata klientide ja koostööpartnerite vajadustele. Lisaks sellele on Ilmainstituut OÜ tegevusvaldkonnaks haridus ja teadus, pakkudes ilmateemalisi koolitusi ja loenguid, andes tellimusel välja õppematerjale, tehes tellimustöid (ekspertanalüüsid) ja konsultatsioone (erasünoptiku teenus) eraisikutele.
Ilmainstituut OÜ koostööpartnerid on M-Sport ja Tallinna Ettevõtlusamet, kuid neid on lisandumas (Loovhoog OÜ). Ettevõtte alla on 5 aasta perspektiivis plaan luua nii ilmaterminikomisjon (artikkel värskelt ilmunud Eesti Looduses), ilma-õppekeskus kui vastav huviring.  
Ilmainstituut OÜ tegevus kuulub kindlasti edaspidi EstMS* kompetentsi (tellimustööd ja rahva harimine jne).
* – Eesti Meteoroloogia Seltsi (EstMS) asutamine on planeeritud üleilmsele meteoroloogiapäevale (23. märtsile) Ilmateenistuses.
Valdkonnad, millega selts võiks tegeleda:
- Teadus (ilma ja kliima kompetentsi koondamine)
- Harrastusteadlaste, vabatahtlike koondamine
- Terminoloogia komisjon*
- Ajaloo komisjon
- Haridus ja kommunikatsioon.


 Lisaks võib eritellimusel saada ettevõtte logoga särke, tasse, nokamütse, kaustikuid jms tarbevahendeid ja meeneid [tellimusvorm].